Naturudvalget

Naturudvalget er et selvsupplerende udvalg, der aflægger beretning på generalforsamlingen.

Bestyrelsen kan indstille et bestyrelsesmedlem til udvalget.isafold logo, til hjemmeside

Udvalgets formål er;

  • At arbejde for rytteres adgang til natur og kulturlandskab i Isafolds område
  • At vedligeholde, udvikle og etablere rideruter i, og omkring Isafolds område.
  • At arrangere rideture. Isafold har en række traditionelle ture naturudvalget planlægger og står for gennemførelsen af.

o   Nytårstur

o   Påsketur

o   Sommertur

o   Julefrokost tur

Derudover afholdes en række ture der, dels har til formål at udvide kendskab til områdets rideruter, og dels give Isafolds medlemmer større sikkerhed i det at færdes i naturen, og

dermed endnu større glæde af rideruterne.

  • I samarbejde med bestyrelsen at igangsætte aktiviteter, der i øvrigt har tilknytning til naturridning og den alsidige brug af den islandske hest.

Naturudvalget består af:

¤ Randi Stub Pedersen

¤ Fritz Johan Kilian

¤ Annie Olesen

¤ Anni Andersen

¤ Helle Elkjær Nielsen

Forside